Strona główna | Slider | Szkoła wpisana do ewidencji
Szkoła wpisana do ewidencji

Szkoła wpisana do ewidencji

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce otrzymał zgodę na utworzenie kolejnej szkoły
mistrzostwa sportowego (Zaświadczenie nr 51/17 o wpisie do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych). Zapadła również decyzja o nadaniu Niepublicznemu
Liceum Ogólnokształcące w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP
uprawnień szkoły publicznej. Wpisu dokonano w dniu 17 lipca 2017 r. i
obowiązuje od 1 września 2017 r. Decyzja została poprzedzona wieloma
uzgodnieniami z włodarzami Miasta.