Strona główna | Szkoła | Lista uczniów zakwalifikowanych do NLO SMS ZPRP w Kielcach
Lista uczniów zakwalifikowanych do NLO SMS ZPRP w Kielcach

Lista uczniów zakwalifikowanych do NLO SMS ZPRP w Kielcach

 

Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce poniżej przedstawia listę (numery PESEL) uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych NLO w Kielcach SMS ZPRP rocznik 2003 ( po gimnazjum) i rocznik 2004 (po szkole podstawowej).

ROCZNIK 2003 

1.          03251407099

2.          03231409815

3.          04320703131

4.          03252505291

5.          03262606498

6.          03260611030

7.          03270103752

8.          03282605390

9.          03260304077

10.        03212502294

11.        03210309817

12.        03282103553

13.         03260503179

14.         03280610796

15.         03270305291

16.         03213103395

17.          03211304330

18.          03301307410 – zakwalifikowany do  SMS KWIDZYN

19.          03251304631 – zakwalifikowany do  SMS KWIDZYN

20.          03300401597 – zakwalifikowany do    SMS KWIDZYN 

ROCZNIK 2004

1             04222707598

2             04242607852

3             04222410418

4             04241705292

5             04321408158

6             04283106934

7             04231007614

8             04303100810

9             04303006277

10           04270700116

11           04240510297

12           04313008270

13           04231007638 

Do 15.VII.2019 godz. 16:00 kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dokumenty należy dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres: NLO w Kielcach SMS ul. Jagiellońska 90; 25-734 Kielce lub osobiście do sekretariatu szkoły 

Uczniowie zakwalifikowani do SMS Kwidzyn składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez:

– dostarczenie drogą mailową na adres drobik@zprp.org.pl  kopii  świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– oraz wysłanie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dokumenty należy dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Damian Drobik Dyrektor Sportowy,  Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300a; 02-819 Warszawa.