Strona główna | Aktualności | Rekrutacja 2023/2024 – wyniki pierwszego etapu
Rekrutacja 2023/2024 – wyniki pierwszego etapu

Rekrutacja 2023/2024 – wyniki pierwszego etapu

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
11 – 14.06.2023 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do
drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż
zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.
SMSKIE1
SMSKIE8
SMSKIE10
SMSKIE12
SMSKIE13
SMSKIE14
SMSKIE15
SMSKIE16
SMSKIE18
SMSKIE30
SMSKIE34
SMSKIE36
SMSKIE41
SMSKIE42
SMSKIE43
SMSKIE44
SMSKIE49
SMSKIE52
SMSKIE59
SMSKIE63
SMSKIE64
SMSKIE66
SMSKIE68
SMSKIE70
SMSKIE74
SMSKIE75
SMSKIE78
SMSKIE79
SMSKIE82
SMSKIE83
SMSKIE84

Pozostali kandydaci nie zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.
Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 11.07.2023 r. do godziny 15:00 dostarczyć
(osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa
ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja
Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, w dniu 12.07.2023 roku, do godziny 14:00.