Strona główna | Slider | Komunikat Komisji Rekrutacyjnej
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
09 – 12.06.2022 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

SMSKIE 2        SMSKIE 3        SMSKIE 4        SMSKIE 5        SMSKIE 6        SMSKIE 9

SMSKIE 14      SMSKIE 15      SMSKIE 17      SMSKIE 18      SMSKIE 19      SMSKIE 25

SMSKIE 26      SMSKIE 27      SMSKIE 28      SMSKIE 29      SMSKIE 30      SMSKIE 31

SMSKIE 35      SMSKIE 39      SMSKIE 42      SMSKIE 43      SMSKIE 54      SMSKIE 55           

SMSKIE 62      SMSKIE 63      SMSKIE 64      SMSKIE 66      SMSKIE 70

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 13.07.2021 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, do godziny 14:00 w dniu 15.07.2022 roku.