Strona główna | Aktualności | Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP 2024
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP 2024

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP 2024

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
06 – 09.06.2024 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do
drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż
zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.
SMSKIE3

SMSKIE6

SMSKIE8

SMSKIE10
SMSKIE14

SMSKIE15

SMSKIE16

SMSKIE20
SMSKIE21

SMSKIE25

SMSKIE27

SMSKIE30
SMSKIE32

SMSKIE33

SMSKIE34

SMSKIE36
SMSKIE38

SMSKIE47

SMSKIE51

SMSKIE52
SMSKIE53

SMSKIE56

SMSKIE58

Pozostali kandydaci nie zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.
Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 08.07.2024 r. do godziny 15:00 dostarczyć
(osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa
ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, Komisja
Rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, w dniu 09.07.2024 roku, do godziny 14:00.