Strona główna | Slider | Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej NLO w Kielcach SMS ZPRP

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
17 – 20.06.2021 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

SMSKIE4                     SMSKIE5                     SMSKIE6                     SMSKIE7

SMSKIE8                     SMSKIE9                     SMSKIE10                   SMSKIE11

SMSKIE13                   SMSKIE14                   SMSKIE21                   SMSKIE25

SMSKIE27                   SMSKIE28                   SMSKIE31                   SMSKIE39

SMSKIE40                   SMSKIE48                   SMSKIE58                   SMSKIE64

SMSKIE65                   SMSKIE73                   SMSKIE78                   SMSKIE79

SMSKIE81                   SMSKIE83                   SMSKIE84                   

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 14.07.2021 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, do godziny 14:00 w dniu 16.07.2021 roku.